Solopizza Xàtiva

El Departament de Salut Xàtiva Ontinyent està duent a terme una vacunació massiva en les jornades d’ahir i hui.

En el matí d’ahir es van citar 1.260 persones al matí i 1.258 de vesprada. Hui han sigut citades 2.262, el que suposa que un total de 3.780 persones nascudes en els anys 1956 i 57 van a ser vacunades en aquests dos dies.

La Conselleria informa que no han estat totes les de l’any 57 pel que els nascuts a la fi de 1957 seran convocats en una altra tanda de vacunació. Aquelles persones que per qualsevol causa no puguen acudir a la cita, tornaran a ser citades amb posterioritat en un torn de vacunació que encara no ha estat organitzat. Igual que aquelles persones que no han rebut un SMS bé per no tindre actualitzat el seu número en la base de dades SIP, per haver canviat de domicili recentment (procedents d’altres comunitats) o no tindre l’acreditació SIP actualitzada. Una altra causa també de no rebre aquesta citació serà pertànyer al grup de persones nascudes a la fi de l’any 1957 atés que no s’ha citat a tot el grup d’edat al complet.

Fins a les 15 h. d’ahir, l’adhesió o participació en la vacunació estava sent considerada com a alta si bé no es donaran dades fins a passades aquestes dues jornades de vacunació massiva.

El grau de satisfacció de les persones també està sent bo

El temps d’espera mitjà està al voltant dels 7 minuts des que s’accedeix, al que cal sumar els 15 minuts post-vacuna que es recomana esperar en el recinte.

L’organització de la vacunació segueix la mecànica utilitzada per a la vacunació del personal docent

Per les seues característiques ha demostrat que així es té capacitat per a inocular a grans nombres de persones en el mínim temps i amb les garanties i seguretat màximes en evitar aglomeracions i disposar d’espais ben ventilats.

Les persones citades reben un SMS en el seu mòbil amb l’hora, han d’acudir amb puntualitat, ni molt abans ni molt després, atès que el ritme de vacunació i citació s’està complint i a penes existeixen esperes.

A l’entrada se’ls dóna les instruccions de com es realitza la vacunació, es facilita si ho demanen, informació a través de fulls informatius o la consulta amb un facultatiu sobre qualsevol dubte que tinguin sobre la vacuna que rebran. A continuació es passa a la localització de la seva cita i la identificació completa després de la qual cosa es passa a l’àrea de pre-vacuna on s’espera asseguts a ser anomenat en un dels deu punts de vacunació que existeixen. Després de ser anomenat i vacunat es passa a una àrea de post-bovina on es recomana una espera de 15 minuts.

En tot moment el centre de vacunació compta amb dos facultatius i més de quaranta sanitaris.

Les persones que no han rebut citació per SMS NO HAN D’ACUDIR. Només es vacuna a les persones citades i a l’hora citada.

La citació no contempla agrupacions familiars ni per un mateix domicili pel que d’existir membres d’una mateixa família citats pot donar-se que tinguin hores diferents a les que haurà de cenyir-se en benefici de l’organització que permetrà vacunar a un elevat nombre de persones en pocs dies.

Pel que fa a les persones majors de fins a 80 anys, se’ls està vacunant en els seus centres de salut de referència. S’informa que en finalitzar aquesta setmana acabarà aquest grup d’edat del qual a penes queden uns pocs casos pendents de vacunar completament.

També en aquesta setmana s’està citant pels respectius centres de salut les persones de 79 anys la vacunació de la qual també s’inicia en aquests dies.

Amb tot això, la situació actual de vacunació en el nostre departament és la següent:

  • RESIDÈNCIES MAJORS I CENTRES SOCIOSANITARIS i professionals: (vacunats 100%)
  • PERSONAL SANITARI: (VACUNAT 100%)
  • GRANS DEPENDENTS I CUIDADORS: (VACUNATS 100%)
  • PERSONAL DE CENTRES DOCENTS: (VACUNATS 1a DOSI)
  • PERSONES DE COSSOS DE SEGURETAT, POLICIA, BOMBERS (VACUNATS 100% 1a DOSI)
  • PERSONES 80 A 90 ANYS (VACUNATS 100%)
  • PERSONES 79 ANYS (CITATS —)

PERSONES 65 I 64 ANYS: (VACUNATS 1a DOSI al finalitzar la jornada de demà)

WhatsApp Portal de Xàtiva