EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

El conveni de neteja d’edificis i locals de la província de València que afecta a més de 18.000 persones treballadores del sector (un miler en les nostres comarques), segueix sense signar-se. Recordem que l’últim conveni que estava en vigor va vèncer l’any 2014. Des de d’aquell moment, han sigut vàries les reunions que han tingut lloc entre la patronal i la part social de la Mesa negociaciadora sense ser possible arribar a cap acord. Al març de 2016 es va aconseguir un principi d’acord Mesa Negociadora en el qual s’incloïen solament increments en els salaris que anaven, del 0’50% en 2016 al 0’75% en 2019, quedant-se la resta d’articles conforme estaven.

Va ser al setembre del 2016 quan es va produir la sorpresa en conèixer-se que les empreses havien trencat unilateralment el principi d’acord, vulnerant la negociació col·lectiva i trencant el diàleg amb la representació social, al no ratificar l’acord verbal del mes de març. Al seu torn la patronal va adduir que volia modificar articles o el que és el mateix, llevar drets, que en reunions anteriors ni tan sols es van esmentar en la taula de negociació ni en el principi d’acord. Alguns dels articles que volien eliminar feien referència a: dies compensatoris, ampliacions de jornada (art. 43 del conveni), dies d’assumptes propis, antiguitat dels contractes fixos-discontinus, dies de assumptes propis, plusos salarials en pagues extres, etc. Davant la disconformitat de la part social, es va acudir anar al Tribunal d’Arbitratge Laboral (TAL) que es va tancar el 21 de desembre de 2016 sense que, fóra possible l’acord malgrat els esforços sindicals.

Des de CCOO estem defensant és un conveni just, sense perduda de drets i uns salaris dignes per a un sector que necessita dignificar el seu treball. Un treball que afecta directament a les persones usuaries dels centres sanitaris o educatius,entre altres, ja que una bona neteja és imprescindible perquè els professionals de sanitat puguen atendre en les millors condicions possibles a la ciutadania en general com a receptora directa d’aquests serveis.

La patronal, per la seua banda, pretén modificar determinats articles que menyscabarien els drets de totes les persones treballadores d’este sector i mantenir salaris que suposen cada vegada més la perduda de poder adquisitiu. Des de CCOO no estan disposats a cedir gens en els drets de les persones treballadores, ja que han costat molt d’esforç aconseguir-los per part de totes les persones treballadores del sector de la neteja.

La Conselleria, d’altra banda va complir amb la seua paraula, en dotar de major dotació econòmica aquesta partida en els pressupostos, però una vegada més ens topem amb que les empreses incompleixen amb la seua comesa al presentar-se als concursos amb baixades econòmiques importants, fins i tot baixades temeràries que després volen recuperar a costa de la butxaca de les persones treballadores, retallant drets i salaris, que de per si ja estan suficientment minvats. CCOO demanem a l’administració, més control amb l’ús dels diners públics que estan fent les empreses i una major implicació i mediació en el conflicte.

Ara en el 2017 s’han intentat reprendre les negociacions sense èxit algun, és per açò que, es van realitzar per part de tots els sindicats concentracions en diversos llocs de València com, el Palau de la Generalitat, Direcció general de Treball, Conselleria de Sanitat. Mesures que continuaren les pròximes setmanes en els diferents hospitals o centres educatius de la província de València, (el proper dilluns 15 de maig de 2017 en Xàtiva al hospital Lluis Alcanyis) sense descartar una vaga del sector de la neteja si la situació persisteix i no es resol abans de l’estiu.

WhatsApp Portal de Xàtiva