Comunicat de l’Ajuntament de Canals respecte del tancament provisional de la piscina

63

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

  • Amb l’objectiu d’efectuar millores en la instal·lació i treballar en la millora del contracte de prestació de servei, la piscina coberta es mantindrà tancada aquestes pròximes setmanes.

La passada temporada d’hivern van ser moltes les queixes que van arribar a l’Ajuntament per les deficiències en què es troba aquesta instal·lació. Aquestes, unides a la situació sanitària actual, no ens donen, tampoc, les garanties d’estar oferint un servei segur als nostres usuaris i usuàries.

El contracte amb l’empresa adjudicatària va acabar el passat diumenge 6 de setembre. No entenem responsable adjudicar un nou contracte sense garantir el millor estat possible de la instal·lació. Per tant, la finalització d’aquest contracte, el qual obligava a l’Ajuntament a abonar una quantia mensual a l’empresa que prestava el servei, es veu com una oportunitat per fer les intervencions necessàries abans d’oferir de nou el servei.

S’aprofitarà aquest temps per a treballar un nou contracte de gestió de la nostra piscina. Contracte que s’està treballant de forma conjunta amb el Club Natació La Costera, que està col·laborant en la millora de la qualitat del servei oferit a la nostra piscina.

L’objectiu final d’aquesta pausa, no és un altre que millorar el servei que s’ofereix als usuaris i usuàries, millorant la instal·lació i millorant el contracte de prestació de servei de la piscina. Així com oferir un espai amb les màximes garanties de seguretat. No és suficient amb prestar un servei, aquest ha de ser de la màxima qualitat possible.

WhatsApp Portal de Xàtiva