Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

Pepe Garrigós Gallego, portaveu del grup municipal de Compromís per L’Alcudia de Crespins, ha reclamat una rectificació aclaridora sobre l’origen de les Bandes de Música Valencianes recollida en el Reial decret 229/2021, de 30 de març, pel qual es declaren les bandes de música valencianes Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial i que assenyalava de manera confusa en el seu origen “a un moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes (Clavé), moviment que va entrar a València via la Reial Societat d’Amics del País”.

A la moció s’explica que diferents tesis, articles, llibres i publicacions especialitzades, tant valencianes com de fora d’ella, qüestionen aquesta confusa afirmació que ja ha sigut qüestionada per la Federació de Societats Musicals del País Valencià que ha realitzat una reclamació formal al Ministeri de Cultura perquè corregisca el Decret 229/2021, de 30 de març. Els investigadors apunten com a causes principals de sorgiment del fenomen bandístic la influència religiosa, la militar i, en menor mesura, la política.

WhatsApp Portal de Xàtiva