Compromís l’Alcúdia de Crespins presenta una moció per a sol·licitar a les entitats bancàries la millora dels serveis per a la ciutadania

160

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Pepe Garrigós i Gallego, portaveu del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament de L’Alcúdia de Crespins, ha presentat una moció per a sol·licitar a les entitats bancàries i altres organismes, la millora dels serveis per a la ciutadania en general i per a la gent major i amb diversitat funcional en particular.

Tal com diu Compromís l’Alcúdia de Crespins a la seua moció, “en els últims temps la prestació i la qualitat dels serveis bancaris presencials a la població s’han reduït de forma extraordinària“. “Un procés -continua- que s’ha vist agreujat per la digitalització, les fusions i també per la pandèmia, amb la implantació de la cita prèvia, les limitacions d’accés a les oficines i les restriccions d’horaris d’atenció“.

Aquesta és una situació que afecta la població en general, però sobretot -recorda Compromís l’Alcúdia de Crespins-, als col·lectius de persones majors i amb diversitat funcional, que veuen els seus drets vulnerats per la manca d’una atenció específica que els ajude a exercir-los de forma adequada i segura“. “Amb aquest fenomen es posa de manifest una notable manca d’ètica per part d’aquestes entitats amb l’abandonament de serveis i l’aplicació de quotes abusives. Sense dubtes, estem davant d’una situació de maltractament als col·lectius més vulnerables i, en definitiva, a la població en general” lamenten.

Per al colectiu, l’atenció individualitzada i de qualitat, la formació en drets bancaris, la detecció de problemes específics en el cas de cada client, “han de ser les premisses a partir de les quals el sector atenga les necessitats de la seua clientela, especialment, en els casos en què aquesta patisca el risc de no poder exercir els seus drets com a consumidor per situacions concretes de vulnerabilitat“.

Si les entitats bancàries, per si mateixes, no són capaces de trobar i implementar iniciatives que es puguen alinear amb els criteris i valors de la Responsabilitat Social, hauran de ser les administracions públiques, com a garants dels drets de la ciutadania i en la seua representació, qui assegure l’assumpció d’aquests compromisos de manera reguladora” declaren.

Per tot açò, Compromís l’Alcúdia de Crespins proposa els següents acords:

  • Instar a aquestes entitats a què oferisquen atenció personalitzada en finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes al públic.
  • Que aquestes entitats no cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció a les persones que no tenen les habilitats per poder fer, de forma autònoma, les diferents gestions en els caixers automàtics i que s’aplique una tarifació social en l’aplicació de comissions, en funció de les característiques de cada client.
  • Que els productes financers que s’oferisquen per part d’aquestes entitats als clients siguen transparents i comprensibles.
  • Promoure la instal·lació de caixers automàtics a les zones o barris de la ciutat que queden més lluny de l’abast de les oficines d’aquestes entitats, per tal que les persones que hi visquen puguen fer els tràmits més bàsics.
  • Que els poders públics competents legislen i regulen una normativa bancària més justa i solidària, especialment per a les persones més vulnerables.
  • Instar a la Generalitat Valenciana i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la posada en marxa d’un pla de servei rural financer en aquelles entitats locals que no disposen d’una oficina bancària ni atenció presencial que incloga:

a) La reactivació del servei bancari en les poblacions que no tingueren cap mena de servei financer, basat en paràmetres de responsabilitat social, ètica bancària i compromís amb el territori.
b) Tallers i formació d’alfabetització digital adreçats a la disminució i erradicació de la bretxa digital rural en la Comunitat Valenciana.

Traslladar aquest acord a les Direccions Generals dels bancs amb seu a l’Alcúdia de Crespins, a la Asociación Española de Banca, així com al Consell de la Generalitat, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i al Síndic de Greuges.

WhatsApp Portal de Xàtiva