2019

Solopizza Xàtiva

Academia MARBE

PoolWork

Després de tots els treballs realitzats al Centre Social, aquesta setmana comencen les obres per millorar l’accés a les diferents altures de l’edifici ja que, a més, la legislació actual sobre escale mostrava que les existents fins el moment no eren adequades.

Seguint el disseny elaborat per l’arquitecte municipal, Josep Lluís Mendoza, la nova escala tindrà forma de «U». Comptarà amb una amplada d’1,3 metres i, a més, es deixarà un espai central buit, amb les dimensions necessàries, per poder instal·lar un ascensor.

Aquest últim projecte és molt més ampli que totes les actuacions fetes fins el moment. Requereix derrocar l’estructura per ampliar la zona de l’escala i, per aquest motiu, la tasca ha sigut encomanada a una empresa externa.

Manu Sanchis, regidor d’Urbanisme, ha explicat que «cada treball dut a terme i cada decisió presa s’ha portat endavant amb la màxima cura possible amb l’únic propòsit d’aconseguir el millor Centre Social. Per això, esperem que molt prompte estiga acabat i se li puga donar l’ús diari que la ciutadania mereix i necessita».

WhatsApp Portal de Xàtiva