Solopizza Xàtiva

Academia Marbe és una acadèmia de reforç extraescolar per a alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO, on a més d’ajudar amb les dificultats o dubtes de les matèries escolars, a Acadèmia Marbe també es treballa altres aspectes bàsics del procés educatiu, com ara l’inici de la lectura i lectoescriptura en l’etapa d’Educació Infantil, i la comprensió lectora i les tècniques d’estudi en les etapes d’Educació Primària i ESO.

El passat dissabte 3 d’octubre començaren de nou els seus “Dissabtes Divertits” amb el taller “Les fulles volen” on realitzaren un mòbil de la tardor per tal de treballar la motricitat fina decorant fulles i pinyes dels colors característics d’aquesta estació de l’any. Al llarg del curs escolar es portaran a terme activitats com aquestes i es realitzaran tallers de tot tipus (cuina, manualitats, risoteràpia, entre altres) amb una duració de 1h i 30 minuts (de 11:30h a 13:00h) i relacionats en temàtiques diferents cada mes. Els del mes d’octubre estaran relacionats amb la tardor i halloween.

Acadèmia Marbe va iniciar aquest servei l’any passat pels beneficis que aporta als xiquets i xiquetes fer aquests tipus d’activitats. D’una banda, reforça i millora la psicomotricitat, la mobilitat articular i manual i la cordinació; desenvolupa l’aprenentatge, la creativitat i és una bona ferramenta per a fomentar l’estimulació cognitiva. D’altra banda, reforça l’autoestima, incrementa la motivació i millora la manera de relacionar-se amb els altres.

Acadèmia Marbe naix fa quatre anys amb la intenció de cobrir les necessitats dels xiquets i les xiquetes des de l’etapa de l’Educació Infantil, perquè aquesta és considerada l’etapa més important del desenvolupament dels infants, on aprenen destreses que els serviran per sempre. Degut a la COVID-19 han adaptat les seues instal·lacions amb punts de desinfecció, cartells informatius, mesura de temperatura, pantalles protectores a les taules, distancia de seguretat, entre altres.

Continuen treballant en grups reduïts d’uns 8 alumnes, per tal de garantir una atenció personalitzada, i han afegit un grup nou als matins (de 10:00h a 11:30h) per a tots aquells alumnes d’ESO que vulguen reforçar matèries als matins els dies que NO han d’assistir a classe, ja que degut a la COVID-19 en alguns centres educatius els alumnes van a classe dies alterns.

Per a més informació, es pot contactar amb Acadèmia Marbe a través del telèfon 622659513, a les seues xarxes socials (Facebook i Instagram) o al seu correu electrònic academiamarbesc@gmail.com

WhatsApp Portal de Xàtiva

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva