Solopizza Xàtiva

Centelys

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva ha informat de l’inici del tràmit electrònic per tal de formalitzar la matrícula per a Educació Infantil i Primària al curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds comença hui 25 de maig i només arriba fins al 2 de juny.

Per a la realització del tràmit és necessari accedir a través de la pàgina web portal.edu.gva.es/telematricula i generar una clau d’admissió amb les dades indicades. Cada persona sol ·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cada una de les circumstancies requerides per a l’admissió. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstancies declarades, a diferència d’anteriors ocasions.

Els resultats dels processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. El 16 de juny es publicarà un llistat provisional al web de la conselleria. Del 16 al 18 de juny s’obrirà el període de reclamacions a través de mitjans electrònics i el 30 de juny es produirà la publicació de les llistes definitives. Finalment, de l’1 al 16 de juliol, serà el termini per a la formalització de la matrícula. Cal advertir que l’omissió d’aquest tramit implicarà la renuncia a la plaça.

Tant el calendari d’admissions i matriculacions, com la resta de procediments necessaris, es poden consultar al web de la conselleria. Per a les persones que no disposen de mitjans electrònics suficients, s’ha habilitat els centres educatius de la ciutat com a centre de consulta i tramitació de la matrícula electrònica. Aquestos centres són el Jacinto Castañeda, Taquígraf Martí, Martínez Bellver, Gozalbes Vera, Attilio Bruschetti, Teresa Coloma, Claret, Nostra Sra de la Seu (Dominiques) i la Immaculada (Beneficència). Per a acudir a consulta o tràmits als centres escolars, cal demanar cita prèvia i consultar l’horari d’atenció. Per a més informació les famílies poden posar-se en contacte amb els diferents centres educatius de Xàtiva o bé amb el departament d’Educació, a través del telèfon 96 228 98 00.

WhatsApp Portal de Xàtiva