Solopizza Xàtiva

Centelys

Més de 50.000 autònoms han sol·licitat ja la prestació extraordinària creada pel Govern d’Espanya per a pal·liar els efectes del COVID-19 en els seus negocis. Durant aquesta primera setmana, han sigut molts els professionals que, minvats per l’estat d’alarma decretat en el Reial decret 8/2020, han emplenat les seues sol·licituds per a poder percebre el mínim de 661 euros d’ajuda aprovat per l’Executiu, així com l’exoneració en el pagament de les seues quotes a la Seguretat Social.

En total, els professionals per compte propi podran comptar amb un mínim de 950 euros gràcies a la prestació pública i a l’exoneració del pagament de la cotització. Així mateix, algunes comunitats autònomes estan anant més enllà, com la de Valencia, on les ajudes seran tramitades per Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i ascendiran a 1.500 euros, en el cas de negocis que hagen hagut de tancar, i de 750 euros per als quals, no havent sigut obligats a tancar, hagen patit disminució d’ingressos en les condicions que estableix el Reial decret.

En aquesta emergència econòmica pel coronavirus, el dels autònoms és un dels col·lectius més vulnerables. Segons el Reial decret, podran beneficiar-se de la prestació extraordinària els autònoms que s’hagen vist obligats a cessar el seu activeu temporalment o hagen vist caure notablement els seus ingressos (un mínim del 75% de la seua facturació en mall en comparació amb la mitjana del semestre anterior) a causa del COVID-19.

Pautes per a sol·licitar la prestació

El primer pas per a tramitar la seua ajuda, l’autònom s’ha de posar en contacte amb la seua mútua. En aquest sentit, les mútues ja han facilitat els formularis necessaris per a adjuntar la documentació pertinent per a dur a terme la gestió de forma, lògicament, telemàtica.

En les sol·licituds es requerirà el DNI, els últims dos rebuts de cotització en la Seguretat Social o, si no es tinguera, un certificat que acredite que el professional demandant de la prestació es troba al dia amb l’administració pública; el llibre de família si tinguera fills a càrrec seu; així com el número de compte bancari en la qual desitja l’ingrés de l’ajuda. A més, si l’activitat del sol·licitant no es troba en l’annex del Reial decret, haurà de justificar la caiguda dels ingressos amb un compte de resultats.

Així mateix, per a aquells autònoms que no tinguen mútua, i estiguen coberts per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), el Govern habilitarà un formulari especial per a emplenar la sol·licitud d’ajuda.

Termini i requeriments per a sol·licitar l’ajuda

El termini posat per l’Executiu nacional per a demandar la prestació extraordinària s’ha prolongat, de moment, fins al 30 d’abril. Dependrà la seua pròrroga a la de l’estat d’alarma, del qual desconeixem actualment si s’allargarà més enllà de l’11 d’abril. L’ajuda s’abonarà durant només un mes; no obstant això, aquest termini és ampliable si l’estat d’alarma es prolonga durant més temps del ja previst.

Així mateix, per a tots els professionals autònoms afectats pel COVID-19 serà molt important justificar amb les màximes garanties la caiguda dels ingressos i el minvament derivat de l’estat d’alarma per al negoci.

L’excepció: els autònoms que tributen per mòduls

En el cas els autònoms que tributen per mòduls, encara no existeix un protocol que els permeta demostrar davant la Seguretat Social i l’Agència Tributària la caiguda d’ingressos i comparar-la amb mesos anteriors. En aquests casos, les autoritats competents recomanen computar la totalitat de les operacions, existisca o no l’obligació d’expedir factures.

Finalment, cal recordar que el Govern permet als autònoms afectats greument pel COVID-19 acollir-se a la moratòria del pagament de la hipoteca, proporcionant el certificat acreditatiu, cursat per Hisenda, del cessament de l’activitat declarada pel professional.

WhatsApp Portal de Xàtiva