Apertuta JYSK Xàtiva

Solopizza Xàtiva

  • Aquest sindicat reclama un nou model, més finançament i un increment de la plantilla estructural.
  • La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, FSS CCOO-PV, alerta que l’Atenció Primària necessita un canvi de model urgent, en el Dia Mundial que commemora el valuós que és aquest nivell assistencial. Aquest sindicat recorda que l’Administració valenciana no ha desenvolupat cap avanç en aquesta matèria des de 2018, incomplint els seus compromisos.

La necessitat d’adoptar mesures per a la millora de l’Atenció Primària i Comunitària i resituar-com a pilar bàsic de el sistema públic valencià, es fa encara més urgent amb la Covid. Un nivell d’atenció asfixiat per la falta d’inversió durant gairebé dues dècades i sobrepassat per les exigències de la pandèmia.

L’enfortiment de sistema sanitari passa, per descomptat, per millorar la porta d’entrada a aquest, per això CCOO exigeix ​​un pla específic consensuat que reorienti el model cap a la prevenció, la promoció de la salut i la intervenció comunitària. Per a aquest sindicat és necessari dotar l’Atenció Primària de recursos humans i materials necessaris, amb el correcte dimensionament de la plantilla en totes les categories a través de la definició de ràtios, així com la millora de la inversió en infraestructures, per al que és imprescindible la millora del finançament fins a arribar al 25% de la despesa sanitària total.

Pel que fa a el personal i les seves funcions, aquest sindicat reclama la implantació d’una vegada per totes de l’especialitat d’infermeria d’atenció familiar i comunitària, la incorporació de nous professionals als EAP (Equips d’Atenció Primària), la potenciació i ampliació de la seva capacitat resolutiva, l’actualització de les unitats de suport i la millora de la coordinació entre els diferents nivells, inclosa la Salut Pública. A més, és important una distribució racional dels contingents que permetin una assistència de qualitat amb una estimació mínima dels temps de consulta.

CCOO emplaça la Conselleria de Sanitat a abordar com més aviat les greus deficiències estructurals, de plantilla i finançament que històricament afecten l’Atenció Primària i que són les causes de la deterioració en aquest nivell assistencial.

WhatsApp Portal de Xàtiva