L’Ajuntament de Canals està apostant decididament per facilitar als nostres veïns l’adquisició de vehicles elèctrics. En l’impost de vehicles ja s’ha bonificat el rebut dels vehicles amb motor exclusivament elèctric en un 75%, i dels vehicles híbrids que funcionen amb derivats del petroli junt amb motor elèctric en un 50%. Ara, des de la Regidoria de Modernització, hem optat per instal·lar punts de recàrrega elèctrica al poble. Començarem instal·lant-ne un i n’ampliarem paulatinament l’oferta segons la demanda.

Aquest primer punt de recàrrega estarà ubicat al costat de l’aparcament de l’avinguda de Jaume I, a la part més pròxima al carrer del Mestre Serrano. S’ha triat aquesta ubicació perquè és una zona on es concentra un gran nombre d’habitatges i, per tant, de vehicles. Està previst començar la instal·lació de manera immediata, ja que haurà d’estar justificada abans del 20 de desembre d’enguany.

Com que no es disposa d’un preu públic ni d’una ordenança que regule aquest nou servei, en aquesta primera fase d’implantació dels punts de recàrrega s’emetran unes targetes que autoritzaran les persones a realitzar les recàrregues del seu vehicle de manera gratuïta. Per tant, el cost de les recàrregues l’assumirà l’Ajuntament. La subvenció, que ha sigut concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible, a través de l’IVACE, suposarà una ajuda de 9.275,20 € d’un pressupost total de 14.030 €.

Amb la nova zona de recàrrega s’aconseguirà un gran estalvi energètic i una reducció d’emissions de CO2 respecte a la tecnologia convencional. En la memòria justificativa es calcula una reducció de 2,92 tones d’emissions de CO2 d’un vehicle elèctric enfront d’un dièsel.

El regidor de Modernització, que ha gestionat aquesta subvenció, qualifica aquesta ajuda com «el començament d’un pla per dotar el nostre municipi d’infraestructures suficients per ajudar a reduir les emissions de CO2. Un pla ambiciós que a part d’aquests punts de recàrrega, s’està estudiant la possibilitat que les recàrregues puguen realitzar-se amb energies alternatives, principalment la solar. És una aposta per les energies renovables i servirà per donar facilitats als veïns de Canals que vulguen adquirir un vehicle elèctric».