Solopizza Xàtiva

Centelys

L’Ajuntament de Canals ha iniciat expedient d’elecció de jutge de pau substitut per un període de quatre anys. El termini de presentació de sol·licituds s’obri hui i conclourà el 22 de juliol.

Els interessats i les interessades hauran de presentar les sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament (presencialment o a la web). Podran trobar el model d’instància al seu portal de transparència (transparencia.canals.es).

Cal complir una sèrie de requisits que recull la Llei Orgànica 6/1985 del Poder Judicial: ser espanyol, ser major d’edat i no estar incapacitat per les causes que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

WhatsApp Portal de Xàtiva