Canals inicia la campanya de conscienciació de tinença responsable d’animals de companyia

59

Solopizza Xàtiva

PoolWork Xàtiva

L’Ajuntament de Canals, amb la col·laboració de la Policia Local, inicia una campanya de conscienciació de la responsabilitat dels propietaris/es dels animals de companyia.

Aquesta tindrà com a objectiu principal sensibilitzar la ciutadania del compliment de la normativa vigent pel que respecta a la tinença dels animals domèstics.

Les principals normes a constatar seran la possessió de xip identificatiu, si el passeig és amb corretja o no, que el/la propietari/a estiga en possessió d’útils per a la recollida d’excrements, i que s’hi complisca amb l’ú del morrió en aquells animals considerats potencialment periollosos.

Respecte a l’Ordenança de neteja urbana i residus de Canals:

 • Els posseïdors/es d’animals hi han d’adoptar mesures perquè no embruten amb les deposicions fecals la via pública, els elements estructurals, i el mobiliari urbà, i per a evitar miccions en les façanes d’edificis.
 • Els posseïdors/es de l’animal estan obligats a arreplegar i retirar els seus excrements immediatament i de forma convenient, i netejar, si fora necessari, la part de via pública, element estructural o mobiliari urbà que haguera resultat afectats.
 • Les deposicions arreplegades s’han de posar higiènicament dins de bosses impermeables, i dipositar-les de forma apropiada en les papereres i/o altres elements que l’autoritat municipal habilite per a aquest fi.

En cas que es produïsca la infracció d’aquesta norma, els i les agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari/a o portador/a de l’animal, perquè procedisca a retirar les deposicions.

Pel que fa a l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia, d’acord amb la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana sobre Protecció d’Animals de Companyia, títol VII, article 24:

 • La possessió de gossos no censats.
 • No disposar d’arxius i fitxes clíniques dels animals.
 • L’incompliment de les normes sabre animals en vivendes, via pública, en transports i/o establiments.
 • El manteniment d’animals d’espècies perilloses sense autorització prèvia.
 • El manteniment d’animals sense alimentació adequada en instal·lacions indegudes.
 • Incompliment de l’obligació d’identificar els animals.
 • El sacrifici d’animals amb patiments físics a psíquics, sense necessitat o causa justificada.
 • Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
 • L’abandó d’animals.
 • L’esterilització o mutilacions sense control veterinari.
 • La venda ambulant d’animals.

WhatsApp Portal de Xàtiva