Solopizza Xàtiva

El passat 4 de maig de 2021, l’Ajuntament de Canals va sol·licitar a la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana la inscripció provisional del conjunt patrimonial “Molí Vell” de Canals en la Secció Segona de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià perquè aquest immoble aconseguisca la consideració de Bé de Rellevància Local, i que amb aquesta denominació siga inclòs en el respectiu catàleg de béns i espais protegits.

L’origen del “Molí Vell” o “Molí de Ferri” es remunta al segle XIII, segons les ressenyes i referències històriques consultades. Originàriament va ser un molí fariner, transformant-se en fàbrica de farines. Posteriorment, combinant l’ús com a farinera, va ser també “fàbrica de llum”. L’últim ús que van tindre les instal·lacions va ser com a fàbrica adobera de pells, anomenant-se “Rodrigo Sancho S.A.”, cessant l’activitat industrial i procedint-se al tancament definitiu de les instal·lacions l’any 2009.

A la vista de l’informe emès per l’Arquitecta especialista en patologia de l’edificació i patrimoni industrial que va ser encarregat per l’Ajuntament de Canals, el “Molí Vell” té valor històric, arquitectònic, urbanístic i paisatgístic per la seua vinculació amb la xarxa hidràulica de Canals, a més de valor tècnic, etnològic, sociocultural, iconogràfic, revitalitzador i dinamitzador de l’entorn. Per tot això, es considera que ha de declarar-se Bé de Rellevància Local.

WhatsApp Portal de Xàtiva