Campanya escolar de pirotècnia recreativa

395

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

Amb motiu de les pròximes festes falleres, del 6 al 16 de març, el Coordinador del departament d’Educació i Seguretat Viària, Arturo Tormo, va ha realitzar una campanya informativa sobre “Pirotécnia Recreativa”, a tots el escolars de 2n y 3r cicle de l’educació prmària de Xàtiva i els centres educatius, Genovés i la Llosa de Ranes, li’ls informara sobre el quals son el productes pirotècnics, les classes existens, el que poden utilitzar segons les edats, consells per a poder utilitzar-los amb seguretat, establiments autoritzats per a adquirir-los, així com les normes que el regulen, amb suport d’audovisuals i d’ensenyan¡a del coets. S’oferirà als alumnes uns carnets, certificant l’assistència a estes ensenyances.

Estes xarrades, es realitzen a fi de consenciar el jòvens del perill que suposa la utilització incorrecta dels productes pirotècnics, que no es produïsquen accidents personals o a béns, ja que són artefactes inflamables i explosius per contindre tots pólvora en major o menor quantia.

pirotecnia

WhatsApp Portal de Xàtiva