Caixa Ontinyent ofereix ajornaments en el pagament de préstecs dels seus clients

Podrà reduir-se la quota a només els interessos durant 6 o 12 mesos, segons el tipus de préstec.

72

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva

Des que es va iniciar la crisi del Covid-19, Caixa Ontinyent ha anat adoptant diferents mesures per a mitigar els efectes econòmics entre els seus clients. Ara, conscient que la situació pot prolongar-se en el temps, des de l’entitat s’ofereix també ajornar el pagament de préstecs als clients que s’hagen vist afectats per la crisi provocada per la pandèmia, com a complement a la moratòria disposada pel Govern d’Espanya.

Concretament, es tracta d’un ajornament de fins a dotze mesos en l’amortització del capital dels préstecs hipotecaris sobre primer habitatge, i de fins a sis mesos en els préstecs personals vinculats a consum, que han d’afrontar persones que s’estan veient econòmicament afectats per la situació, és a dir, amb una disminució substancial dels seus ingressos per passar a situació de desocupació, estar afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació, o que afronten un cessament o reducció important de la seua activitat econòmica per la situació generada pel Covid-19.

D’aquesta manera i durant els 6 o 12 mesos, segons el tipus de préstec, els clients que el sol·liciten només pagarien els interessos, la qual cosa reduiria considerablement la quota que venien pagant fins a aquest moment.

Es tracta d’una iniciativa a nivell sectorial, a la qual s’adhereix Caixa Ontinyent conscient de la importància d’adoptar mesures per a pal·liar les conseqüències econòmiques sobre les famílies i sobre les empreses, de manera que estiguen en millor disposició per a encarar la recuperació quan siga possible. Les condicions concretes per a accedir a aquest ajornament es determinaran pròximament.

La mesura se suma a les que Caixa Ontinyent ha anat adoptant en els últims dies: línies de crèdit a autònoms i pimes, tant pròpies com amb aval de l’Estat, avançament del pagament de les pensions i de les prestacions per desocupació, eliminació de comissions a comerços afectes per la utilització de dispositius electrònics de pagament, acord amb altres entitats per a no cobrar comissions en la retirada d’efectiu en qualsevol dels seus caixers, increment de 20€ a 50€ en les operacions contactless, i crèdit a l’Ajuntament d’Ontinyent, amb oferiment a altres Ajuntaments, per a ajornar el pagament d’impostos.

Caixa Ontinyent ha optat a més per potenciar especialment l’atenció a través dels seus canals digitals, banca electrònica, APP, caixers automàtics, reforçant la seua Oficina Digital i l’atenció telefònica i telemàtica (962 91 91 91- oficina.digital@caixaontinyent.es), dotant-los de majors recursos de suport i de mesures de seguretat addicionals.

WhatsApp Portal de Xàtiva