ASSOCIEM i Canals Ràdio col·laboren en la campanya “T’estime Mare!”

30

Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Associació de Comerciants i Empresaris de Canals (ASSOCIEM), junt amb l’emissora municipal Canals Ràdio, han iniciat la campanya de promoció “T’estime, mare!”, commemorant d’aquesta manera el Dia de la Mare que es celebra el pròxim 1 de maig.

En cada comerç associat s’han repartit uns tiquets de la campanya per a fer les compres durant tot el mes d’abril. Amb aquest tiquet tant els i les usuàries com la clientela podran telefonar a Canals Ràdio per a par-ticipar en el sorteig i aconseguir un dels 16 bons valorats en 10 euros cadascun.

Per a poder participar caldrà dir el número del tiquet i el comerç on s’ha comprat i contestar a les preguntes que li formularan des de l’emissora municipal. En concret, una estarà relacionada amb el comerç en qües-tió i l’altra serà una pregunta genèrica sobre Canals. Si encerta es po-saran en contacte amb ell/a per donar-li el premi. Cada dia entraran en directe 4 telefonades.

Aquesta campanya estarà disponible des de hui dimarts fins al diven-dres 29 d’abril. L’entrega de premis es durà a terme del 2 al 5 de maig.

WhatsApp Portal de Xàtiva