Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

Les pròtesis dentals fixes tenen com a objectiu reproduir l’anatomia de les dents que, o bé s’han perdut, o bé estan danyades però no han caigut. Es denominen fixes, ja que no poden ser retirades pel pacient, sinó pel dentista en la consulta. Atés que existeixen diferents tipus de pròtesis dentals fixes, és necessari ser valorat per l’odontòleg per a determinar quina és la més adequada per al pacient.

Què és una pròtesi dental fixa?

Una pròtesi dental fixa és un aparell que ha sigut fabricat a mesura de la boca del pacient per a reemplaçar la forma, funció i estètica de les dents que s’han perdut o estan danyats, a causa del motiu que siga (periodontitis, càries, fractures…).

Per tant, les pròtesis fixes poden col·locar-se sobre les dents naturals del pacient -en el cas que aquests estiguen danyats- o sobre implants dentals -en el cas que les dents s’hagen perdut-.

Avantatges

  • Recupera el teu somriure
  • Mastega amb confiança
  • Recupera funcionalitat

Tipus de pròtesis dentals fixes

A continuació, explicarem quins són els principals tipus de pròtesis fixes que existeixen:

1. Pont dental
Un pont és un tipus de pròtesi fixa al qual es recorre per a restaurar dues o més dents.

Per a col·locar-ho, el dentista haurà de tallar les dues dents adjacents a la peça dental danyada o perduda.

D’aquesta manera, redueix el seu volum i crea l’espai necessari per a col·locar el pont.

En aquest punt, convé repassar els dos elements principals pels quals està format el pont:

  • Pòntic: és la dent que s’ha perdut o danyat. I, per tant, el que es pretén substituir.
  • Pilars: són les dues dents adjacents a la peça dental que se substituirà

2. Corona
La corona -també dita col·loquialment funda- és un tipus de pròtesi dental fixa al qual es recorre quan és una sola dent el que està danyat.

Igual que ocorre amb els ponts, en aquest tractament també serà necessari realitzar el tallat de la dent sobre el qual es col·locarà la funda. D’aquesta manera, es genera l’espai per a poder encaixar-la sobre la peça dental.

En definitiva, el que aconsegueix la corona és “cobrir” una peça dental que està deteriorada per a protegir-la, evitar que patisca un mal major i poder recuperar la seua funcionalitat.

Quin és el percentatge d’èxit?

El percentatge d’èxit de tractaments de pròtesis supera el 90%.

Quins avantatges té la pròtesi fixa?

Tal com acabem d’esmentar, la pròtesi dental fixa presenta una sèrie d’avantatges als pacients, especialment si la comparem amb la seua alternativa: la pròtesi amovible.

Els principals beneficis de la pròtesi fixa són els següents:

  • Comoditat: com és fixa, no necessita ser retirada després dels menjars per a netejar-la. I, per descomptat, tampoc per a dormir. .
  • Subjecció: funciona com les dents naturals, no es mou en parlar o mastegar i permet menjar qualsevol aliment. Això aporta molta confiança i seguretat al pacient.
  • Naturalitat: si s’ha confeccionat adequadament -en termes de forma, grandària o color- pot arribar a imitar a la resta de les dents naturals.

En qualsevol cas, s’ha de tindre en compte que, perquè la pròtesi complisca la seua funció de ser un tractament a llarg termini, és necessari mantindre una bona higiene dental diària.

Així mateix, és imprescindible acudir a les revisions periòdiques pautades per l’odontòleg.

De no fer-ho, el tractament es podria veure perjudicat i, per tant, no compliria els importants avantatges esmentats anteriorment.

Tipus de pròtesis dentals

Pròtesi dental fixa sobre implants
Les pròtesis fixes sobre implants ens permeten recuperar la funcionalitat i estètica de la cavitat bucal utilitzant com a suport els implants dentals osteointegrats. Són peces confeccionades en el laboratori i que pot ser fixes o amovibles, d’acord amb cada cas i necessitat del pacient.

Pròtesi dental fixa
Les pròtesis dentals fixes tenen com a objectiu reproduir l’anatomia de les dents que, o bé s’han perdut, o bé estan danyats, però no han caigut. Es denominen fixes, ja que no poden ser retirades pel pacient, sinó pel dentista en la consulta. Atés que existeixen diferents tipus de pròtesis dentals fixes, és necessari ser valorat per l’odontòleg per a determinar quina és la més adequada per al pacient.

WhatsApp Portal de Xàtiva