Aprovades les ajudes als treballadors que s’hagen acollit a reducció horaria

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 15 dies hàbils des de la publicació d'aquest decret en el DOGV

310

El Ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a les persones treballadores que s’han acollit a la reducció de jornada (en un 50% o més) per a atendre familiars com a conseqüència directa de la COVID-19, amb l’objectiu de compensar la seua disminució d’ingressos.

Podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana que s’hagen acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en un percentatge igual o superior al 50% i la mantinguen durant, almenys, un mes a la data d’obertura del termini de presentació de les sol·licituds.

La quantia de les ajudes serà de 600 euros, si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; de 450 euros, si la reducció és d’entre el 61% i el 80%, i de 300 euros, si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada. En total, Labora destina a aquestes ajudes 3 milions d’euros.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà de 15 dies hàbils des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica en la pàgina web de Labora amb certificat electrònic o en qualsevol registre oficial.

WhatsApp Portal de Xàtiva