FestJove

Solopizza Xàtiva

  • L’objectiu és l’establiment, el manteniment i la gestió de programes de lectorats en universitats
  • Es pretén fomentar la cooperació amb altres entitats autonòmiques, estatals i internacionals per a la promoció del valencià

El Ple del Consell ha aprovat el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Institut Ramon Llull per a la promoció del valencià en l’àmbit universitari. Aquest acord es realitzarà mitjançant l’establiment, el manteniment i la gestió de programes de lectorats en universitats de l’exterior de l’àmbit lingüístic, durant l’exercici 2020.

Per a això, durant l’exercici 2020, la Conselleria d’Educació hi aportarà 175.000 euros i l’Institut Ramon Llull, 53.500 euros.

Aquesta col·laboració pretén fomentar la cooperació i la coordinació amb altres administracions autonòmiques i amb altres entitats estatals i internacionals per a la difusió i promoció del valencià en l’àmbit universitari.

En aquest sentit, cal recordar que el 5 d’abril de 2017 es va signar entre les dues parts un conveni marc per a col·laborar en la promoció del valencià en l’àmbit universitari, amb l’establiment i funcionament de programes de lectorats i càtedres en universitats de l’exterior de l’àmbit lingüístic.

En aquest conveni marc s’establia que se subscriurien convenis singulars anuals que correspondrien a l’exercici 2020.

Així mateix, i atés que les universitats desenvolupen l’activitat per cursos acadèmics, el conveni singular inclou actuacions corresponents al curs acadèmic 2019-2020 i al curs acadèmic 2020-2021.

Per al 2020, les dues parts acorden col·laborar en el manteniment dels lectorats establits a les universitats següents: Fitzwilliam College-Cambridge University (Regne Unit), Università degli Studi di Torino (Itàlia), Université de Picardie Jules Verne d’Amiens (França), Universitat de Santiago de Compostel·la, Universitat de Granada, Universitat Autònoma de Madrid i Universitat de Salamanca.

Aquest conveni té vigència des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2020. No obstant això, se subvencionen activitats realitzades des de l’1 de gener de 2019.

WhatsApp Portal de Xàtiva