Solopizza Xàtiva

Les mesures adoptades com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 fan necessari adaptar els procediments assistencials de les consultes externes de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i del centre d’especialitats L’Espanyoleto (Xàtiva)

A partir de hui i fins a nova indicació, tot aquell pacient amb cita per a qualsevol especialitat, excepte per a laboratori o radiologia (RX), tant en hospital com en centre d’especialitats, NO HAURÀ D’ACUDIR A LA SEUA CITA.
Amb antelació suficient, serà el propi Servei o Especialitat, qui es pose en contacte telefònic amb vosté i valorarà la consulta presencial o telefònica convenientment.

Recorde mantindre actualitzat el seu telèfon de contacte en la seua targeta SIP, pot fer-ho sense eixir de casa, de forma telemàtica a través de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat o la del Departament de Salut.

Des del Departament de Salut s’agraeix la col·laboració i la comprensió que requereix aquesta situació excepcional.

WhatsApp Portal de Xàtiva