Solopizza Xàtiva

Segons la informació proporcionada pel Sistema de Vigilància Meteorològic, de la Direcció General de Salut Pública, la zona termoclimàtica en la qual es troba Xàtiva, presenta per a hui dia 7 d’agost de 2019 un nivell de temperatura ALT, i per a demà un nivell ALT (s’adjunta butlletí de comunicació d’alerta per temperatures extremes). Aquesta situació es correspon amb un nivell d’intervenció ALT, segons el Programa de Prevenció i Atenció als Problemes de Salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana.

Les actuacions previstes es basen en incrementar la informació i seguiment de la població, en especial a la de major risc, com ara persones majors, infància, dones embarassades i persones amb patologies cròniques. Igualment, cal destacar que, des d’un punt de vista social, l’aïllament, la dependència, la discapacitat i les condicions de habitabilitat de les persones amb menys recursos afegeixen factors de risc que augmenten la vulnerabilitat d’aquestos col·lectius, per la qual cosa també s’han de reforçar les mesures preventives dirigides a les persones afectades.

WhatsApp Portal de Xàtiva