Al voltant de 20 peticions de llicències d’obra al nucli antic passen per la comissió mixta de Patrimoni

245

EOI Xàtiva

Clínica dental Pablo Fos

PoolWork Xàtiva

La comissió mixta de patrimoni de l’Ajuntament de Xàtiva, composada per tècnics municipals i representants de la direcció general de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, ha gestionat hui al voltant d’una vintena de peticions de llicències d’obra al nucli antic de Xàtiva. Es tracta d’actuacions de reforma, millora o manteniment d’immobles que per la seua ubicació al centre històric necessiten d’autorització prèvia per part de la Conselleria, ja que el nucli antic de Xàtiva està declarat conjunt històric artístic protegit.

Moltes d’aquestes peticions consisteixen en el canvi de cobertes de les cases; altres inclouen reformes estructurals, reparacions de façanes i, fins i tot, instal·lacions d’ascensors. Entre els expedients que s’han treballat hui figuren els de dos immobles al carrer Font Trencada que presenten un estat d’abandonament. Aquest tràmit persegueix esbrinar la situació patrimonial exacta dels immobles per poder requerir la seua rehabilitació o, si s’escau executar-la d’ofici passant el càrrec al propietari.

L’objectiu de les reunions de la comissió mixta de Patrimoni és accelerar la tramitació administrativa dels expedients, que contemplen una certa complexitat deguda al nivell de protecció que la llei marca per als immobles d’aquesta part de la trama urbana.

WhatsApp Portal de Xàtiva