Pacte Costera-Canal

Solopizza Xàtiva

L’Ajuntament de Canals actualitza el Pla Local de Cremes

La corporació municipal de l’Ajuntament de Canals va aprovar en l’últim Plenari Ordinari, el Pla Local de Cremes de la localitat, que consisteix majoritàriament en l’actualització d’aquest.

Els objectius fonamentals que es plantegen en el present Pla de Cremes són: reduir els riscos d’incendi forestal per a la utilització del foc en les activitats agràries establint-se unes mesures preventives; establir zones homogènies de cultiu amb potencial d’incendi forestal on es defineixen les activitats permeses, sense que resulte necessària la sol·licitud de permís o autorització i regular i organitzar les activitats en el temps i l’espai, així com les normes d’aplicació per a la realització de totes les cremes.

Com a mesura preventiva, el Pla de Cremes estableix la prohibició de l’ús de foc durant el període de l’1 de juliols fins al 30 de setembre. També està prohibit encendre qualsevol classe de foc durant Setmana Santa, en concret des del Dijous Sant fins al dilluns de Sant Vicent, ambdós inclosos.

Com a novetat, totes aquelles persones que vulguen dur endavant aquesta activitat de crema per la zona de la Casa del Racó, El Túnel, El Port, Calderons i Cinc Germans han de sol·licitar una autorització prèvia.

Obert el termini de la presentació de propostes per a la contractació del servei del bar-restaurant del Poliesportiu Municipal de Canals

Al darrer Plenari de l’Ajuntament de Canals, es va aprovar per unanimitat entre tots els membres de la corporació, la proposta de la Regidoria de Patrimoni per a la tramitació de la gestió i explotació del bar-restaurant situat al Poliesportiu Municipal de la localitat.

En la Plataforma anomenada “Contratación del Sector Público” acaba d’eixir l’anunci de la licitació del contracte de serveis per a la gestió i explotació del bar-restaurant del Poliesportiu Municipal.

Totes les persones interessades en la licitació podrà accedir a la mateixa mitjançant el següent enllaç: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=kiU61UFdIz8SugstABGr5A%3D%3D

El termini per a presentar les proposicions serà des del 9 d’abril de 2022 fins al 5 de maig de 2022 a les 12:00 hores.

El Poliesportiu compta amb 401,57 m² de superfície total, distribuïdes majoritàriament entre la zona del bar-restaurant amb 185,58 m² i la zona de la terrassa descoberta amb 108,00 m². I amb una capacitat màxima de 193 persones.

Respecte a la concessió, tindrà una durada de 4 anys a partir de la formalització del contracte, amb opció de pròrroga per dos períodes de dos anys cadascun d’ells.

Actualment, hi ha un gran nombre de veïns i veïnes interessats en l’explotació del bar. Des del Consistori desitgen l’obertura del bar, al més aviat possible, ja que reportarà un benefici per al poble.

Obert el termini per a la licitació de les obres de l’antiga Casa de la Cultura Francisca Alventosa

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canals ha posat en marxa la licitació de les obres d’habilitació de la futura seu de l’Escola d’Adults Francisca Alventosa, antiga Casa de la Cultura, situada al carrer Beat Nicolau Factor de Canals.

S’estima que el pressupost de licitació d’aquest projecte serà de 325.000 euros amb IVA inclòs, i amb un temps d’execució de les obres de 6 mesos.

El termini per a presentar la documentació administrativa i l’oferta econòmica finalitza el 29 d’abril de 2022. En la plataforma de “Contractes del Sector Públic” està tota la informació per a dur endavant la licitació. Totes aquelles persones interessades podran adreçar-se al següent enllaç: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjI0xDCrwtvcLMw3OLqozdA1NMi8yCA21t9Qtycx0Bddf0uw!!/

Francisca Alventosa, més coneguda com a Paquita la Moruna, va nàixer a Canals l’any 1904. Ella va ser una important terratinent local qui estigué casada amb l’alcalde José Mollá.

En el seu dia, va cedir la seua casa a Canals perquè fora d’utilitat cultural. Hui, aquest immoble està en procés de ser la nova seu de l’Escola d’Adults.

A més d’açò, Alventosa, qui va ser amplament generosa amb la localitat, va donar altres de les seues propietats per a les quals demanà que es convertiren en espais d’ús comú i públic.

WhatsApp Portal de Xàtiva