Acadèmia Marbe torna a obrir les seues portes

171

Solopizza Xàtiva

El centre de reforç extraescolar de Xàtiva Acadèmia Marbe (Porta de Sant Francesc 10, 1) torna a obrir les seues portes amb totes les mesures higiènico sanitaries necessàries per previndre la COVID-19.

Academia Marbe és una acadèmia de reforç extraescolar per a alumnes d’Educació Infantil, Primària i ESO, atesa per professionals graduades en Magisteri, especialitat en Educació Infantil. A més d’ajudar amb les dificultats o dubtes de les matèries escolars, a Acadèmia Marbe també es treballa altres aspectes bàsics del procés educatiu, com ara l’inici de la lectura i lectoescriptura en l’etapa d’Educació Infantil, i la comprensió lectora i les tècniques d’estudi en les etapes d’Educació Primària i ESO.

Acadèmia Marbe presta una atenció personalitzada als seus alumnes. Els xiquets i xiquetes s’organitzen en grups reduïts amb un màxim de 8 alumnes per mestra, per tal d’atendre millor les necessitats dels escolars. A més a més, Acadèmia Marbe també organitza els Dissabtes Divertits on aprofiten els matins dels dissabtes per fer tallers de tot tipus; i escoletes al llarg de l’any (Nadal, Pasqua, estiu), on els xiquets i xiquetes poden fer els seus deures escolars i, d’altra banda, passar una bona estona realitzant tallers, manualitats, excursions, etc.

Acadèmia Marbe naix fa quatre anys amb la intenció de cobrir les necessitats dels xiquets i les xiquetes des de l’etapa de l’Educació Infantil, perquè aquesta és considerada l’etapa més important del desenvolupament dels infants, on aprenen destreses que els serviran per sempre.

Degut a la COVID-19 han adaptat les seues instal·lacions amb punts de desinfecció, cartells informatius, mesura de temperatura, pantalles protectores a les taules, distancia de seguretat, entre altres.

Per a més informació, es pot contactar amb Acadèmia Marbe a través del telèfon 622659513, a les seues xarxes socials (Facebook i Instagram) o al seu correu electrònic academiamarbesc@gmail.com

WhatsApp Portal de Xàtiva