Absolen a l’Ajuntament en el cas de la demanda per assetjament d’una treballadora del conservatori

578

El jutjat nº 4 d’allò social de València ha fallat a favor de l’Ajuntament de Xàtiva en el cas de la demanda interposada per una treballadora municipal per concreció horària de reducció de jornada per guarda legal i vulneració de drets fonamentals a la integritat física i moral i dret a l’honor. La sentència desestima la demanda, presentada el 7 de desembre de 2016, i absol a l’Ajuntament de les pretensions de la treballadora, qui està en situació d’incapacitat temporal (de baixa) des del 6 de febrer de 2017.

La treballadora va entrar a l’Ajuntament com a conserge de la biblioteca en febrer de 2005. Posteriorment, va ser traslladada al departament de Secretaria General com a auxiliar administrativa. En novembre de 2016, la treballadora va ser traslladada de nou del lloc que ocupava en secretaria al conservatori Lluís Milà, en qualitat de conserge. Aquest canvi de lloc comportava una variació de l’horari per a la treballadora, en virtut del qual passava a treballar a jornada partida, repartint-se els torns amb una companya en funció de les necessitats del conservatori.

Tanmateix, la demandant va sol·licitar el manteniment del seu horari anterior -només de matí- o, en el seu defecte, una reducció de jornada. Malgrat que l’Ajuntament li va proposar una reducció de jornada del 8% per conciliació familiar, la treballadora va optar per demandar a l’Ajuntament, demanant una indemnització de 4.000 euros per violació dels seus drets fonamentals per assetjament moral en el treball.

Ara, el jutjat dóna la raó a l’Ajuntament front a les pretensions de la treballadora. En els fonaments de dret de la sentència, es fa al·lusió a que la fiscalia manifesta que “no ha quedat acreditada la situació d’assetjament laboral ni de vulneració dels articles 15 i 18 de la Constitució Espanyola, no concorre l’element de continuïtat en el temps i gravetat. Els elements que aporta la part actora com a indicis són mers retalls de premsa, pel que procedeix desestimar la pretensió de tutela dels drets fonamentals”.

Més avant, la sentència deixa clar que “l’assetjament laboral ha de tenir un caràcter persistent i objectiu que no s’al·lega i no s’acredita. Que la demanda es limita a realitzar qualificacions jurídiques de caràcter subjectiu sense determinar els fets concrets ni persistents en el temps”.

En el seu moment, l’Ajuntament va acceptar la reducció de jornada de la treballadora, però va denegar la seua pretensió respecte a l’horari, ja que entenia que el que sol·licitava la treballadora no s’ajustava a l’organització ni a les necessitats del conservatori i que aquesta petició afectava als drets dels altres treballadors municipals d’aquest servei.

WhatsApp Portal de Xàtiva