Solopizza Xàtiva

Centelys

PoolWork Xàtiva

La desigualtat en perjudici de les dones en els mercats laborals comarcals és aclaparadora, segons es desprén de la compilació d’indicadors realitzada dins del programa commemoratiu i reivindicatiu del 8 març per l’estructura intercomarcal d’UGT-PV a la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés.

Les dades estan recollides en la publicació “100 xifres, 100 bretxes Inacceptables”, campanya de sensibilització i visibilització de l’intens desavantatge de les dones en el mercat de treball de les nostres comarques, integrada en les accions que UGT han organitzat davant el Dia Internacional de la Dona sota el lema “Per què no iguals?“.

100 xifres, 100 bretxes: inacceptables” és una compilació d’indicadors que mostra com és la situació actual de les dones en els àmbits laborals i socials de les comarques de la Ribera, la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés i que confirmen que l’objectiu de la igualtat entre dones i homes queda encara molt lluny de la realitat actual i que, per contra, la desigualtat en perjudici de les dones s’imposa des de qualsevol perspectiva amb què la que mirem el funcionament del mercat de treball.

Amb 100 xifres podem veure que la desigualtat laboral que afecta les dones es dona en tots els territoris, afectant totes les variables i també totes les generacions, ja que la discriminació és visible en les pensions de les dones jubilades però també en la diferència del present per a accedir als llocs de treball més estables i més ben remunerats. Per a la UGT la situació actual és inacceptable.

La pandèmia, a més, ha evidenciat en major mesura els desequilibris i desigualtats de gènere entre dones i homes i ha posat de manifest importants dèficits del nostre estat de benestar i de protecció social.

La campanya ha comptat també amb la valuosa ajuda i mobilització de 100 delegades i delegats de la UGT, ja que, si bé la situació sanitària no fa recomanable grans mobilitzacions al carrer, no renunciem de cap manera a exigir amb tota la intensitat mesures per a avançar cap a la igualtat.

L’edició dels 100 indicadors comarcals de desigualtats entre dones i homes en el mercat laboral que hem volgut visibilitzar és aquesta campanya es poden descarregar en PDF en el següent enllaç:
https://www.ugt-pv.es/2021/100_xifres_100%20BRETXES_COMARCALS032021.pdf

VALL-COSTERA-CANAL UGTRS 2021 8 DE MARÇ 100 XIFRES 100 BRETXES

Algun dels indicadors de desigualtat laboral rellevants en l’àmbit de la Costera es relacionen a continuació:

  • La taxa d’activitat de les dones en la Costera se situa -7,1 pp per davall dels homes. La taxa d’activitat femenina és del 70,08%, mentre que la dels homes és del 77,18%.
  • La taxa d’atur EPA-GVA per a les dones és del 17,44%, això és, 5,12 pp per damunt dels homes que se situa en el 12,32%.
  • L’afiliació a la seguretat social de dones en el sector industrial únicament representa el 33,41% % del total.
  • Les dones suposen el 68,32% de les persones amb contractes a temps parcial.
  • Els contractes de direcció i gerència realitzats a la comarca durant l’any passat a dones representen el 34,88%.
  • Els contractes indefinits realitzats a dones durant tot l’any 2020 representen el 46,26%.

WhatsApp Portal de Xàtiva