En aquestes dades pot passar que per qüestions tècniques no es comptabilitzen en el dia casos pendents d’assignar a un departament.

Dades dia: 27 may. 2020
Departament: Xàtiva – Ontinyent
Població: 194513
Positius: 366
Taxa Positius: 188.20
Morts: 39
Taxa Morts: 20.10

 

DADES DEL DIA ANTERIOR (26/05)

Dades dia: 26 may. 2020
Departament: Xàtiva – Ontinyent
Població: 194513
Positius: 366
Taxa Positius: 188.20
Morts: 39
Taxa Morts: 20.10

El present tauler de monitoratge de la situació de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i l’Institut Cartogràfic Valencià per a informar els ciutadans i posar a la seua disposició les dades recopilades diàriament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Les dades es representen sobre la cartografia per a visualitzar la seua distribució geogràfica.

Mapes departaments sanitaris: mostren les dades de població, data de la dada, positius totalsmorts totals i taxes de positius i morts totals per 100.000 habitants particularitzats per a cada departament. Els punts es localitzen en el centroide del departament sanitari.

En aquestes dades pot passar que per qüestions tècniques no es comptabilitzen en el dia casos pendents d’assignar a un departament.

La població (194.513) és el nombre d’habitants del departament sanitari en desembre de 2019 segons el Sistema d’Informació Poblacional (SIP). Els departaments sanitaris són els establits segons el Decret 205/2018, de 16 de novembre, del Consell, pel qual aprova el mapa sanitari de la Comunitat Valenciana.

WhatsApp Portal de Xàtiva

Diseño, programación y mantenimiento web en Xàtiva