Estefania en adopció

123

NOM: Estefania
RAÇA: mestissa
EDAT: febrer 2016

Estefania va arribar al refugi al costat de la seua companya Negreta, ambdues vivien en un terreny en unes condicions de màxima deixadesa i abandó. Van arribar amb molta por i desconfiança a causa de la seua falta de sociabilització i descuit, i a poc a poc han anat perdent la por i millorant dia rere dia amb molta paciència i afecte… Amb els altres gossos s’emporta de meravella des del primer moment que va arribar, és més, amb ells se sentia més segura en sentir-se protegida en ramat i això li donava seguretat.

Contacte: adopciones@protectoraxativa.org o whatsapp al 671 870 889

E-mails de contacte:

  • Per a adopcions: adopciones@protectoraxativa.org
  • Per a ser soci o padrí: colabora@protectoraxativa.org
  • Per a ser voluntari: voluntariado@protectoraxativa.org
  • Per a informació general.: infospax@protectoraxativa.org
  • Per a donatius: tespax@protectoraxativa.org

WhatsApp Portal de Xàtiva